تعرفه و قیمت ها

اشتراک ۱۲ ماهه کلود ماینینگ

پلن ۱ ساله

مقدار ظرفیت استخراج دلخواه

 • هر Th/s 21 دلار
 • الگوریتم SHA256
 • هزینه نگهداری ۰.۰۷$/Th/s در روز
 • بدون هزینه جانبی
 • تخمین سود ماهیانه ۹%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

پلن ۱ ساله ۲۷۰ Th/s

۵۰میلیون تومان

 • ظرفیت استخراج ۲۷۰Th/s
 • الگوریتم SHA256
 • هزینه نگهداری ۰.۰۷$/Th/s در روز
 • بدون هزینه جانبی
 • تخمین سود ماهیانه ۱۵%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

پلن ۱ ساله ۱۰۴ Th/s

۲۰میلیون تومان

پلن ۱ ساله ۲۶ Th/s

۵میلیون تومان

 • ظرفیت استخراج ۲۶ Th/s
 • الگوریتم SHA256
 • هزینه نگهداری ۰.۰۷$/Th/s در روز
 • بدون هزینه جانبی
 • تخمین سود ماهیانه ۱۵%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید