تعرفه و قیمت ها

اشتراک ۲۴ ماهه کلود ماینینگ

اشتراک تا ۲ سال ماینینگ با

ظرفیت استخراج دلخواه

 • هر Th/s 199 تومان
 • الگوریتم SHA256
 • هزینه نگهداری ۰.۰۷$/Th/s در روز
 • بدون هزینه جانبی
 • تخمین سود ماهیانه ۹%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا ۲ سال اشتراک ۲۶۶ Th/s

۵۰میلیون تومان

 • ۸% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری ۰.۰۵$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه ۱۲%
 • بروزرسانی روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا ۲ سال اشتراک ۱۲۶ Th/s

۲۴میلیون تومان

 • ۴% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری ۰.۰۵$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه ۱۲%
 • بروزرسانی روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا ۲ سال اشتراک ۳۲ Th/s

۶میلیون تومان

 • ۲% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری ۰.۰۵$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه ۱۲%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید