تعرفه و قیمت ها

اشتراک ۲۴ ماهه کلود ماینینگ

پلن ۱ ساله

مقدار ظرفیت استخراج دلخواه

  • هر Th/s 459 تومان
  • الگوریتم SHA256
  • هزینه نگهداری ۰.۰۷$/Th/s در روز
  • بدون هزینه جانبی
  • تخمین سود ماهیانه ۹%
  • آپدیت روزانه موجودی
  • برای تخمین درآمد کلیک کنید

پلن ۲ ساله ۲۳۶ Th/s

۵۰میلیون تومان

پلن ۲ ساله ۹۶ Th/s

۲۰میلیون تومان

پلن ۲ ساله ۲۳ Th/s

۵میلیون تومان